Úvod

Tvarem návesní silnicovka na stráni pod vrcholem kopce Hradisko (635 m.n.m.), na kterém jsou zbytky hradu Louka.

Jméno Louka je místní jméno znamenající osadu vystavěnou na louce u Olešnického potoka (též Hodonínky).

Obec leží na silnici z Olešnice do Rozseče postavené v roce 1922. Poplužní dvůr v Louce je jmenován již v roce 1391. V 19. století byl panským dvorem kunštátského velkostatku nazýloukavaným Loucký Dvůr. Sestával se ze zámečku s hospodářskými budovami.

Samotná obec Louka je jmenována již v roce 1360 společně s hradem. Škola zde byla postavena v roce 1903. V současné době navštěvují děti školu v Olešnici. Katastr obce je velký, po Olešnici druhý největší, měří 853 ha a odpovídal výměře centra panství s hradem.

V roce 1790 měla Louka 223 obyvatel, v roce 1900 258 obyvatel, ještě v roce 1938 268 a v roce 1980 v obci žilo 181 osob ve 44 domech, o deset let později už jen 104 obyvatel ve 29 domech. Současný stav je 72 obyvatel.

Hrad louka byl založený koncem 13. století, nebo v první polovině 14. století. Zpustlý je označován koncem 16. století. Z něj se dochovalo sklepení, zbytky zdiva a jsou patrny valy, které hrad chránily.

V obci je zachovalá lidová architektura, často ve špatném stavebním stavu. Za zmínku stojí Roubený dům č. 7. V obci je modernizované hřiště, kde se hraje malá kopaná, je tu výletiště, kde se konají zábavy. V kulturním domě se konají plesy, koncerty. Sbor dobrovolných hasičů koná veřejná cvičení.

Komentáře jsou uzavřeny.